Terapia marihuaną medyczną

Terapia marihuaną medyczną

Istnieją obecnie trzy różne możliwości terapii z wykorzystaniem marihuany medycznej:

 • Kwiaty marihuany różnych odmian i producentów.
 • Gotowe produkty lecznicze zawierające pojedyncze substancje czynne, z których niektóre są syntetyczne, np. w postaci sprayów doustnych lub wyciągów.
 • Pełne wyciągi, czyli wyciągi z kwiatów konopi zawierające szeroką gamę kannabinoidów, terpenów i innych substancji czynnych.

Terapia kwiatami marihuany

Ta metoda oferuje lekarzom i pacjentom dobór konkretnej odmiany marihuany, a nawet kombinacji kilku jej odmian, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta.

Terapia marihuaną medyczną

Na przykład bardziej kojącą i wspomagającą sen odmianę marihuany można zastosować wieczorem, a raczej aktywizującą i stymulującą w ciągu dnia. Ponadto selekcja i łączenie odmian umożliwia dopełnienie wachlarza działań i wyważenie wszelkich skutków niepożądanych. Leczenie kwiatami marihuany stawia przed lekarzami i pacjentami jednak również i wyzwania: precyzyjne dawkowanie i ukierunkowane zastosowanie efektów synergicznych wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy na temat wykorzystania naturalnego produktu jakim jest kwiat marihuany. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii uprawy, nieznacznie wahania zawartości składników czynnych w materiale kwiatowym nie stanowią już istotnego problemu.

Zastosowanie gotowych produktów leczniczych lub poszczególnych składników czynnych

Gotowe produkty lecznicze lub poszczególne składniki czynne mają tę zaletę, że można je stosunkowo łatwo i bezpiecznie dozować. Stosowanie tych leków eliminuje jednak możliwość wykorzystania synergii roślinnych występujących w mieszaninach wieloskładnikowych, takich jak kwiaty konopi, ponieważ potencjalne składniki tworzące naturalne synergie nie są podawane jednocześnie. Również możliwości w zakresie dostosowania terapii do indywidualnych objawów i potrzeb pacjenta w ramach zróżnicowanej terapii kannabinoidami są (poza dostosowaniem dawki) bardzo ograniczone.

Pełne wyciągi z kwiatów marihuany

Pełne wyciągi z kwiatów marihuany mogą być odpowiednią alternatywą zwłaszcza dla niedoświadczonych pacjentów, ponieważ łączą to, co najlepsze w obu światach: pełny profil wszystkich leczniczych substancji czynnych w kwiecie marihuany konopi zachowuje potencjał synergii. Zastosowanie najbardziej zaawansowanych technik ekstrakcji i analizy gwarantuje natomiast niezmienne stężenie i skład substancji czynnych. W ten sposób można zapewnić precyzyjne i proste dawkowanie bez rezygnowania z cennych synergii terapeutycznych. Pełne wyciągi są nadal dość nowym osiągnięciem w dziedzinie produktów leczniczych na bazie marihuany. Ponadto, dokładne dozowanie przy pełnych ekstraktach jest stosunkowo łatwe.

W przypadku przyjmowania marihuany w postaci suszonych kwiatów należy wziąć pod uwagę, że do uwolnienia leczniczych substancji czynnych konieczne jest podgrzanie/dekarboksylacja. Można to zrobić w następujący sposób:

 • Pacjenci używają waporyzatora medycznego do podgrzewania kwiatów marihuany do temperatury przekraczającej 180°C -210°C i wdychania leczniczych substancji czynnych.
 • W przypadku gotowych ekstraktów przyjmowanie odbywa się drogą doustną (krople, kapsułki).

Kto może wypisać receptę na marihuanę medyczną?

Receptę może wypisać lekarz, posiadający odpowiedni druk recept Rpw,, maksymalnie 90 dni kuracji, wskazując dawkowanie. Na jednej recepcie może być wypisany tylko jeden lek, a realizacja recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia. W przypadku recepty papierowej ilość substancji czynnej musi być wyrażona słownie. Recepta powinna wskazywać sumaryczną ilość ziela konopi, innych niż włókniste (będącego środkiem odurzającym), wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkość dawki (np. dziesięć gramów kwiatu konopi).
W Polsce marihuana medyczna nie podlega refundacji, więc każda recepta realizowana jest z odpłatnością 100%.

Zalecenia dotyczące przyjmowania pierwszej dawki

Pierwsza dawka powinna zostać przyjęta wieczorem, najlepiej w obecności osoby towarzyszącej. Zalecenie to wynika z faktu, że nieznana jest reakcja Pacjenta – pierwsze przyjęcie może być nieprzyjemne, np. mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca lub lęki.

Dawkowanie, monitorowanie i dalsze działania

Dawkowanie preparatów na bazie konopi jest kwestią indywidualną i w związku z tym najczęściej pacjent sam miarkuje sobie lek. Dawkowanie konopi można w skrócie opisać „start low and go slow”, co oznacza, że zaczyna się od najmniejszej dawki (np. 50 mg suszu) i stopniowo ją zwiększa. Przy czym należy utrzymywać najniższą skuteczną dawkę.
Pacjenci i /lub ich bliscy (szczególnie na początku terapii) powinni prowadzić notatki, np. w postaci dzienniczka (wzór Dziennika konopnego można pobrać tutaj). Informacje zawarte w dzienniczku pomogą ocenić pacjentowi i/lub jego bliskim oraz lekarzowi poprawność i skuteczność terapii. Umożliwią także identyfikację i eliminację ewentualnych problemów.

Terapia marihuaną leczniczą a inne schorzenia

 • Pacjenci z cukrzycą
  Stosowanie konopi leczniczych może wpływać na poziom cukru we krwi. Zaleca się - szczególnie na początku terapii - aby mierzyć poziom glukozy we krwi zarówno przed jak i po pobraniu dawki konopi. W przypadku wpływu terapii na poziom cukru we krwi, należy poinformować lekarza prowadzącego o tym fakcie.
 • Pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi i/z nadciśnieniem tętniczym
  Stosowanie konopi leczniczych może spowodować zaburzenie rytmu pracy mięśnia sercowego, szczególnie na początku terapii. Stosowanie konopi może wpływać także na ciśnienie krwi. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym powinni mierzyć wartość ciśnienia krwi zarówno przed jak i po przyjęciu dawki konopi leczniczych. W przypadku zaobserwowania takiego wpływu, należy o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego. W przypadku, gdyby dochodziło do znacznego obniżenia wartości ciśnienia krwi, pacjent powinien zachowywać szczególną ostrożność w przypadku zmiany pozycji ciała, w celu uniknięcia omdleń i/lub upadków.

Działania niepożądane

W przypadku terapii marihuaną medyczną mogą pojawić się działania niepożądane takie jak:

 • zaburzenia koordynacji oraz wydajności motorycznej,
 • zawroty głowy,
 • senność, zmęczenie,
 • upośledzenie pamięci krótkotrwałej i przetwarzania informacji,
 • zmieniony osąd,
 • zmniejszenie uwagi oraz skupienia,
 • zwiększenie apetytu,
 • paranoja, lęk,
 • tachykardia,
 • niedociśnienie ortostatyczne,
 • suchość w jamie ustnej,
 • podrażnienie gardła, kaszel,
 • nudności, wymioty,
 • trudności w prowadzeniu pojazdów mechanicznych.

Wystąpienie określonych działań niepożądanych jest kwestią indywidualną. Wszystkie one powinny zostać odnotowane w dzienniczku i zgłoszone lekarzowi prowadzącemu.
Większość działań niepożądanych zmniejsza się lub całkowicie zanika w trakcie terapii.

Interakcje lekowe

Substancje czynne zawarte w konopiach leczniczych mogą wchodzić w interakcję z lekami powodującymi sedację (np. środkami uspokajającymi, lekami przeciwlękowymi, opioidami) oraz lekami, które są inhibitorami układu enzymatycznego cytochromu P-450 (CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4).
Do leków mogących zwiększyć poziom THC należą: leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, fluwoksamina), inhibitory pompy protonowej, cymetydyna, makrolidy, antymikotyki, antagoniści wapnia, inhibitory proteazy HIV, amiodaron, izoniazyd.
Do leków mogących obniżyć dostępność THC należą: ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, ryfabutyna, dziurawiec zwyczajny.

W celu złagodzenia interakcji u pacjentów przyjmujących kilka leków jednocześnie zaleca się powolne dawkowanie konopi leczniczych.

Jeśli jednak w dowolnym momencie czujesz, że dochodzi do interakcji, lub że efekt działania marihuany zmienia się nieoczekiwanie, powinieneś natychmiast przerwać przyjmowanie marihuany i skonsultować się z lekarzem.

Koszty

Marihuana medyczna nie jest refundowana. Minister Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o refundacji leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o refundacji odpłatność za leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste wynosi 100%.

Cena marihuany medycznej jest zmienna w zależności od surowca danego producenta oraz apteki – obecnie cena za gram suszu waha się od 55 do nawet 85 zł.

Chociaż nie ma dowodów na to, że bierne wdychanie jest szkodliwe, zasadniczo zaleca się unikanie używania konopi indyjskich w pobliżu niemowląt lub innych osób potencjalnie wrażliwych. Pozwala to uniknąć ryzyka. Ponadto należy podjąć odpowiednie środki ostrożności przy przechowywaniu marihuany, tak aby lek nie był dostępny dla dzieci lub innych osób w gospodarstwie domowym. Zaleca się korzystanie z zamykanej szafki czy szuflady.

Nie wolno udostępniać suszu innym osobom.

Potrzebujesz pomocy, dodatkowych informacji?

Napisz do nas!

Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

  • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/przesyłanie materiałów marketingowych.

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  • Administrator danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
  • Cele przetwarzania
   • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
   • marketing produktów  usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • prawo dostępu do danych osobowych
   • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu